top of page
Court
Court

TỐ TỤNG & GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

1. Tư vấn và đại diện pháp lý trong các vụ kiện tụng
Minh Thien Law cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện pháp lý cho khách hàng trong các vụ kiện tụng dân sự, kinh tế, thương mại, lao động và hành chính. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng từ giai đoạn khởi kiện, thu thập chứng cứ, chuẩn bị hồ sơ, đến giai đoạn tham gia phiên tòa và thi hành án.

2. Giải quyết tranh chấp ngoài tòa án
Ngoài việc đại diện trong các vụ kiện tụng tại tòa án, Minh Thien Law còn cung cấp dịch vụ giải quyết tranh chấp ngoài tòa án thông qua các phương thức như hòa giải, thương lượng và trọng tài. Chúng tôi sẽ làm việc chặt chẽ với khách hàng để tìm ra giải pháp hiệu quả nhất, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

3. Tư vấn phòng ngừa rủi ro pháp lý
Để giúp khách hàng giảm thiểu rủi ro pháp lý, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn và đánh giá các hoạt động kinh doanh, hợp đồng, và giao dịch để phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn. Điều này giúp khách hàng chủ động trong việc phòng ngừa và giải quyết tranh chấp có thể phát sinh.

4. Hỗ trợ thi hành án
Minh Thiên Law hỗ trợ khách hàng trong việc thi hành các phán quyết của tòa án và trọng tài. Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để đảm bảo quyền lợi của khách hàng được thực thi đầy đủ và kịp thời.


 

 TƯ VẤN DOANH NGHIỆP & ĐẦU TƯ

1. Tư Vấn Đầu Tư Nước Ngoài
Tại Minh Thien Law, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý toàn diện cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn tham gia hoặc mở rộng tại thị trường Việt Nam. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
■ Tư vấn về các cấu trúc và chiến lược đầu tư phù hợp nhất.
■ Thực hiện thẩm định pháp lý và đánh giá rủi ro.
■ Soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép liên quan đến hoạt động đầu tư nước ngoài như: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Đăng ký mua lại cổ phần, phần vốn góp, Đăng ký khoản vay trung-dài hạn nước ngoài.

2. Tư Vấn Luật Doanh Nghiệp 
Dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ các doanh nghiệp trong suốt vòng đời của họ, từ thành lập, phát triển đến các giai đoạn sau. Chúng tôi cung cấp các tư vấn chuyên sâu về:
■ Thành lập công ty và quản trị doanh nghiệp.
■ Soạn thảo và rà soát hợp đồng, chính sách nội bộ.
■ Tư vấn, hỗ trợ về tuân thủ các quy định pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật chuyên ngành có liên quan.

3. Tư Vấn Tái Cấu Trúc
Minh Thien Law cung cấp các tư vấn chiến lược về tái cấu trúc doanh nghiệp nhằm giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt động, nâng cao hiệu quả và gia tăng lợi nhuận. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
■ Đánh giá và lập kế hoạch tái cấu trúc.
■ Hỗ trợ tái cấu trúc nợ và đàm phán với các chủ nợ.
■ Tư vấn về bán tài sản và thoái vốn.
■ Tư vấn thực hiện các thay đổi tổ chức và tái cấu trúc nhân sự.

4. Tư Vấn Mua Bán Sáp Nhập (M&A) 
Dịch vụ tư vấn M&A của chúng tôi được tùy chỉnh để hướng dẫn khách hàng qua các giao dịch phức tạp, đảm bảo kết quả thành công và suôn sẻ. Chúng tôi cung cấp:
■ Thẩm định pháp lý và đánh giá rủi ro.
■ Cấu trúc và đàm phán các thỏa thuận M&A.
■ Soạn thảo và rà soát các tài liệu giao dịch.
■ Tư vấn về phê duyệt và tuân thủ.

Office Building Hall
Skyscrapers

TƯ VẤN PHÁP LÝ 
THƯỜNG XUYÊN

Minh Thien Law cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên theo tháng (retainer service) nhằm đảm bảo doanh nghiệp và cá nhân luôn có sự hỗ trợ pháp lý liên tục, kịp thời và hiệu quả. Chúng tôi cam kết mang đến các giải pháp pháp lý toàn diện và chuyên nghiệp, giúp khách hàng yên tâm tập trung vào hoạt động kinh doanh và cuộc sống hàng ngày.

1. Tư Vấn Pháp Lý Chung
Minh Thien Law cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý liên tục và toàn diện cho các vấn đề pháp lý hàng ngày của doanh nghiệp và cá nhân. Dịch vụ bao gồm:

■ Tư vấn luật doanh nghiệp: Hỗ trợ thành lập, quản lý, giải thể doanh nghiệp, soạn thảo và rà soát hợp đồng kinh doanh.
 Tư vấn luật lao động: Hỗ trợ về các vấn đề tuyển dụng, quản lý nhân sự, chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động.
■ Tư vấn luật thương mại: Tư vấn về hợp đồng mua bán, dịch vụ, phân phối và các vấn đề thương mại khác.

2. Soạn Thảo và Rà Soát Hợp Đồng
Chúng tôi cung cấp dịch vụ soạn thảo và rà soát hợp đồng, đảm bảo hợp đồng của khách hàng tuân thủ quy định pháp luật và bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng. Các loại hợp đồng bao gồm:

■ Hợp đồng thương mại: Hợp đồng mua bán, cung cấp dịch vụ, hợp đồng đại lý, phân phối.
■ Hợp đồng lao động: Hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc, thỏa thuận bảo mật và không cạnh tranh.
■ Hợp đồng dân sự: Hợp đồng vay mượn, thuê mướn, bảo lãnh, và những hợp đồng dân sự khác thường hay phát sinh trong cuộc sống hằng ngày.

Lợi Ích Khi Sử Dụng Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Lý Thường Xuyên

■ Tiết Kiệm Chi Phí: Khách hàng sẽ tiết kiệm chi phí so với việc thuê luật sư nội bộ hoặc sử dụng dịch vụ pháp lý theo từng vụ việc.
■ Hỗ Trợ Liên Tục: Được hỗ trợ pháp lý liên tục, nhanh chóng và kịp thời, giúp giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh hàng ngày một cách hiệu quả.

 

bottom of page